ProjektiD

2023.a

Projekt “Ohtu külaplatsi veevarustus” rahastati kohaliku omaalgatuse programmist. Selle raames rajatakse 2024.a külaplatsile puurauk külamaja veevarustuse tarbeks. 

Toetuse summa on 4000 eurot, omaosaluse eest tasub külaselts oma vahenditest. 

Projekt Aktiivne kogukond on 1,5 aastat kestev sündmuste sari, mille eesmärgiks on, et Ohtu küla inimesed tunnevad paremini üksteist ja oma küla ning on seeläbi kokkuhoidvamad ja altimad koostööle ka edaspidi. Projekt toob ühtlasi tähelepanu oma tervise hoidmisele, liikumisele, Ohtu küla puhta looduskeskkonna säilitamisele ja varemkogutud küla ajaloo teadvustamisele.

2023.a toimusid järgmised sündmused: juhendatud töötoad Ohtu küla lastele kolmel päeval, perepäev ja liikumispäev Ohtu külaplatsil, robootika ja saviring Ohtu külatoas, rattamatk Soome Tuusulasse ja inspiratsioonipäev Tuula kogukonnamajas.

2024.a toimuvad veel – elurikkuse päev, orienteerumispäev ning juhendatud töötoad lastele.

Projekti kogumaksumus oli 12188,80 eur. Lääne-Harju Koostöökogu LEADER elukeskkonna meetmest toetati tegevusi summaga 10969,20 eurot.

Perepäev Ohtu külaplatsil

Külaelu arenguks ning kogukonna kooskäimise ja terviseedendamise võimaluste suurendamiseks projekt Ohtu küla kogukonna virgestusala projekteerimine ja rajamine”.

Mais 2023.a rajati külaplatsile lastemängulinnak ja kiiged ning jõuspordivahendite ala.

Projekti kogumaksumus oli 39 562 eur. Lääne-Harju Koostöökogu LEADER elukeskkonna meetmest toetati rajamist summaga 35 605 eurot.

Täname kõiki toetajaid – Lääne-Harju Vallavalitsus, Jiffy Products Estonia AS ja eraisikutest annetajad külaelanikud!

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on eraldanud stipendiumi 5000 euri, mille tulemusena valmib perioodil aprill-detsember Ohtu kogukonnamaja kordategemise ja uute tegevuste arendamise kava.
Mentor Rait Talviku nõustamisel uuendatakse külaseltsi eesmärgid ning
suurendatakse kogukonna teadmisi ja oskusi „vanale maja uue hingamise andmisel” ning vabaühenduste teenustepakkumise osas hoone ülalpidamiskulude katmiseks.
2022.a 

Projekt  “Külainfo teabe trüki- ja esitlusvahendid” rahastati kohaliku omaalgatuse programmist.  Selle raames paigaldati külaplatsile väline infostend ning soetati ka A4/A3 printer/skänner/koopiamasin ja laminaator (ilmastikukindlate) infomaterjalide valmistamiseks ning külaseltsi aastatega kogutud materjalide digitaliseerimiseks.  Seadmed on kasutamiseks  kogukonnaga seotud materjalide valmistamisel.

Toetuse summa oli 1053 euri, omaosaluse tasus külaselts oma vahenditest.

Projekt “Ohtu külaplatsi käimla renoveerimine” sai toetust kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorust. Tellisime kempsu juba tuttavast Kiili Betoonist, kus on valmistatud nii külaplatsi pinksilaud kui ka pingid, prügikastid ja rattahoidjad. 

Ohtu külaselts osales Arukate külade programmis.

Projekti raames toimusid mitmed Ohtu külas siinsete inimeste jaoks vajalikud koolitused – toiduohutus, pildistamine ja kujundamine. Lisaks sai Ohtu külaselts omale käesoleva kodulehe koos fotodega, projektori ning teisaldatava ekraani.

2021.a

Ohtu küla avalik külaplats korrastati ja sinna rajati vaba aja veetmiseks madalseiklusrada. Seeläbi mitmekesistusid vaba aja veetmise võimalused külas ning suurenes kohalike elanike võimalused sportlikuks aja veetmiseks värskes õhus. 

Projekti kogumaksumus oli 4950 eur. Lääne-Harju Koostöökogu LEADER elukeskkonna meetmest toetati rajamist summaga 4455 eurot.

Täname kõiki toetajaid – Lääne-Harju Vallavalitsust ja eraisikutest annetajad külaelanikud!

Projekti  “Ohtu külaplatsile inventari soetaminerahastati kohaliku omaalgatuse programmist.  Selle raames paigaldati külaplatsile rattahoidjad, prügikastid ning istepingid.

Toetuse summa oli 2998 euri, omaosaluse tasus külaselts oma vahenditest.

Nopi üles projekti toel sai külaplatsile betoonist pinksilaud. 

 

 

 

 

 

 

MTÜ Ohtu Külaselts

Registrikood: 80118425

Arveldusarve nr: EE032200221014042396