ProjektiD

Külaelu arenguks ning kogukonna kooskäimise ja terviseedendamise võimaluste suurendamiseks projekt Ohtu küla kogukonna virgestusala projekteerimine ja rajamine”.

Mais 2023.a rajati külaplatsile lastemängulinnak ja kiiged ning jõuspordivahendite ala.

Projekti kogumaksumus oli 39 562 eur. Lääne-Harju Koostöökogu LEADER elukeskkonna meetmest toetati rajamist summaga 35 605 eurot.

Täname kõiki toetajaid – Lääne-Harju Vallavalitsus, Jiffy Products Estonia AS ja eraisikutest annetajad külaelanikud!

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on eraldanud stipendiumi 5000 euri, mille tulemusena valmib perioodil aprill-detsember Ohtu kogukonnamaja kordategemise ja uute tegevuste arendamise kava.
Mentor Rait Talviku nõustamisel uuendatakse külaseltsi eesmärgid ning
suurendatakse kogukonna teadmisi ja oskusi „vanale maja uue hingamise andmisel” ning vabaühenduste teenustepakkumise osas hoone ülalpidamiskulude katmiseks.
2022.a 

Projekt  “Külainfo teabe trüki- ja esitlusvahendid” rahastati kohaliku omaalgatuse programmist.  Selle raames paigaldatakse külaplatsile aprillis väline infostend ning soetati ka A4/A3 printer/skänner/koopiamasin ja laminaator (ilmastikukindlate) infomaterjalide valmistamiseks ning külaseltsi aastatega kogutud materjalide digitaliseerimiseks.  Seadmed on kasutamiseks  kogukonnaga seotud materjalide valmistamisel.

Toetuse summa oli 1053 euri, omaosaluse tasus külaselts oma vahenditest.

Projekt “Ohtu külaplatsi käimla renoveerimine” sai toetust kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorust. Tellisime kempsu juba tuttavast Kiili Betoonist, kus on valmistatud nii külaplatsi pinksilaud kui ka pingid, prügikastid ja rattahoidjad. 

MTÜ Ohtu Külaselts

Registrikood: 80118425

Arveldusarve nr: EE032200221014042396